Usługi

Budowa koncepcji

Proces tworzenia produktu, który spełni określone założenia rozpoczynamy od budowy odpowiedniej koncepcji. Poprzez analizę rynku i uwzględnienie możliwości technicznych tworzymy koncept odpowiadający wymaganiom.

Research i szkicowanie idei

Kolejnym etapem jest przegląd dostępnych rozwiązań i projektowanie nowych pomysłów. Istotnym procesem jest szkicowanie różnych wariantów konstrukcyjnych i stylistycznych. Na podstawie wnikliwej analizy i wyboru odpowiednich koncepcji dochodzimy do najlepszych rezultatów.

Wizualizacje 2D konceptu

Po wyborze określonej formy przechodzimy do rysunków komputerowych, tworzonych za pomocą tabletu. W programie graficznym przedstawiamy produkt w realistycznych rysunkach. Dodając światło i cień oraz kolory określamy odpowiedni wygląd danego projektu. Możliwe są tutaj zmiany i szukanie najciekawszej stylistyki.

Modelowanie 3D

Gdy docelowa forma produktu jest ustalona, możemy zająć się modelowaniem trójwymiarowym. Model 3D pokazuje przestrzenną formę. Umożliwia spojrzenie na produkt z każdej strony, określa kształty i krzywizny powierzchni. Możliwe jest określenie wszystkich wymiarów i detali. Na podstawie modelu 3D możemy frezować lub drukować poszczególne elementy, co daje rzeczywisty obraz produktu.

Wizualizacje na podstawie Modeli 3D

Rendering modeli 3D pokazuje jak produkt będzie wyglądał w rzeczywistości. Są to wirtualne wizualizacje przyszłego produktu. Obrazuje to kształty i płaszczyzny. Możliwe jest pokazanie go w różnych środowiskach i kolorach. Możemy sprawdzić układanie się światła na powierzchniach oraz zobrazować produkt z różnych perspektyw.

Budowa modeli rzeczywistych

W zależności od potrzeb budujemy modele rzeczywiste. Całość lub elementy mogą być wykonane w technologii druku 3D lub za pomocą frezarek CNC. Modelowanie pojazdów i ich wykańczanie zawsze powinno mieć charakter pracy ręcznej. Jest to najlepsze rozwiązanie do uzyskania odpowiednich powierzchni. Modele mogą być wykonane w skali lub mieć docelowe wymiary. Do ich wykonania używamy różnego typu materiałów, które są odpowiednie do danego projektu. Głównym materiałem używanym do modelowania pojazdów jest specjalna glina modelarska (clay).